Pinakamagandang Hayop Sa Balat Ng Lupa (1975)

Drama
Main Cast
Gloria Diaz, Elizabeth Oropesa

Casts (2)

Ratings & Reviews

  • Share on
More from ClickTheCity

Editor's Picks