Kapag Langit Ang Humatol (1990)

Drama
Ratings & Reviews
  • Share on