MyCTC
User Review
  • Kulang sa kilig. Boring dahil sa mga pinahabang paulit-ulit na eksena. 3 stars dahil mahal ko sila. Pero yung kwento, 1 star.

    On Vodka, Beers, and Regrets - It follows the story of Jane Pineda, a washed-up actress and former c...
    ClickTheCity

     Mon, 10 Feb 2020 10:50 PM  More Reviews