• E Ed Francis Meronio Reviewed the movie Heneral Luna   2019-06-20 22:28:48

  Heneral Luna (2015)

  Biography, History, War
  Cast
  John Arcilla, Arron Villaflor, Mon Confiado
  Director
  Jerrold Tarog
  MTRCB
  R-13

  "Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang p*ta!"

  - Best line in the movie hahaha

  Love the Male lead Love the Story Action-packed

   Thu, 20 Jun 2019 10:28 PM  |   More Reviews

You might also like