• Saving Sally (2016)

  Fantasy, Romance, Sci-fi
  Cast
  Rhian Ramos, Enzo Marcos, TJ Trinidad
  Director
  Avid Liongoren
  MTRCB
  PG

  Hindi naman nagpanggap ang pelikula na may bongga plot ito. Sa katunayan, nasa publicity materials nila ang mga katagang "a very typical love story." Inaanyayahan tayo ng Saving Sally na i-enjoy lang kung paano inilalahad ang istorya. Parang isang kaibigan na nagkukuwento patungkol sa isang bagay na ordinaryo lang naman pero masarap pakinggan dahil sa ganda ng pagkakalahad nito. Maraming references sa UP, halata kung saan galing ang mga puso ng animators.

   Thu, 12 Jan 2017 9:53 AM  |   More Reviews

More from ClickTheCity

Editor's Picks