Biyaya ng Lupa (1959)

Drama | 1 hr 51 m
Main Cast
Rosa Rosal, Tony Santos Sr., Carlos Padilla Jr.
Released By
LVN Productions

Casts (3)

Ratings & Reviews

Editor's Picks