E Eco Bautista

0 Following

 • E Eco Bautista Reviewed a movie   Sun, 23 Sep 2018 4:04 PM

  Searching (2018)

  PG Drama, Mystery, Thriller
  Cast
  John Cho
  Director
  Aneesh Chaganty

  Looks like an asian version of Taken (Liam Neeson) but it is more powerful! Hindi ko lubos maiisip na limang tao (kasama ako) lang! Ang nasa loob ng sinehan para panoorin ang magandang movie na ito. Hopefully mapanood pa'to ng iba,esp. Teens.

  Love the Story
Back to Top