Boy Tokwa: Lodi ng Gapo Movie Schedules in Quezon City, Metro Manila cinemas